Condiciones Generales de Venta

CONDICIONS DE RESERVA

• La reserva es fa efectiva exclusivament amb l’acord del càmping, després d’haver rebut la paga i senyal i després d’haver rebut ja sigui el contracte de reserva emplenat i signat, ja sigui l’acceptació de les condicions generals de venda en reservar en línia.

• En cas que el client no faci la paga i senyal en el moment de la reserva o no aboni l’import restant a tot tardar 30 dies abans de la data de l’inici de l’estada, el càmping es reserva el dret d’anul·lar la reserva i de tornar a oferir l’allotjament per llogar.

• Les reserves només vinculen Yelloh! Village Les Baleares Son Bou en el cas que les accepti, fet que Yelloh! Village és lliure de fer o rebutjar, en funció de la disponibilitat. Yelloh! Village proposa estades familiars, en el sentit tradicional, i els seus allotjaments s’han concebut especialment per aquesta finalitat. Yelloh! Village es reserva el dret de rebutjar qualsevol reserva contrària a aquest principi o que el pugui distorsionar.

• La reserva d’una parcel·la de càmping o d’un lloguer es fa a títol estrictament personal. En cap cas, es permet rellogar-la o cedir la reserva sense el consentiment previ del càmping.

• Els menors han d’anar acompanyats dels seus pares o dels seus tutors legals.

Parcel.la de càmping

La tarifa bàsica inclou la parcel·la per la tenda ,la furgo, la caravana, el camping car per 1 o 2 persones, l’accés als banys i a les infraestructures de l’establiment.

Lloguer

• Els allotjaments de lloguer estan equipats. La tarifa bàsica és de 2 a 6 places en funció del tipus .

• Els càmpings Yelloh! Village es reserven el dret de negar l’accés al càmping als grups o a les famílies que es presentin amb un nombre d’hostes superior al de la capacitat de l’allotjament llogat.

 

RESERVES DE GRUPS

Totes les reserves de més de 4 allotjaments fetes per la mateixa persona física o per persones físiques diferents però que es coneixen, i durant les mateixes dates al mateix Yelloh! Village es consideren de grup. Els allotjaments proposats al lloc web s’adrecen exclusivament a clients individuals.

Per les reserves de grup, cal posar-se en contacte obligatòriament per telèfon, correu electrònic o des del nostre apartat de contacte. El càmping Yelloh! Village contactat es reserva el dret d’estudiar la petició de reserva abans d’acceptar-la o de rebutjar-la.

 

TARIFES I IMPOST TURÍSTIC

• Els preus indicats són vàlids per la temporada 2024. Corresponen a una nit i es mostren en euros, IVA inclòs.

• L’import de la taxa turística varia en funció de la comunitat autònoma.

 

CONDICIONS DE PAGAMENT

• Per les reserves fetes amb més de 30 dies d’antelació abans de l’inici de l’estada, cal una paga i senyal equivalent al 25 % del preu dels serveis reservats en el moment de la reserva al càmping. L’import restant s’ha de pagar amb un termini màxim de 30 dies abans de l’inici de l’estada al càmping.

• Les reserves fetes amb menys de 30 dies d’antelació a la data d’inici de l’estada comporten el pagament íntegre al moment de reservar al càmping (25% de paga i senyal + import restant de l’estada).

• En cas que el client no faci la paga i senyal en el moment de la reserva o no aboni l’import restant a tot tardar 30 dies abans de la data de l’inici de l’estada, el càmping es reserva el dret d’anul·lar la reserva i de tornar a oferir l’allotjament per llogar.

 

CANCEL·LACIONS I MODIFICACIONS

1. Modificació de la vostra reserva

El client pot sol·licitar la modificació de la seva estada (de dates, de tipus d’allotjament) per escrit al propi càmping (correu convencional o electrònic) en la mesura de la disponibilitat. No s’accepten els aplaçaments per la temporada següent. Si no hi ha canvis, el client haurà de gaudir de la seva estada en funció de les condicions inicials de reserva i la podrà cancel·lar d’acord amb les condicions de l’assegurança de cancel·lació.

• Totes les peticions d’ampliació de la durada de l’estada es faran en funció de la disponibilitat i segons les tarifes en vigor.

• Totes les peticions de disminució de la durada de l’estada es consideraran com una cancel·lació parcial i quedaran sotmeses a les modalitats de cancel·lació i d’interrupció de l’estada.

2.Casos de força major

En cas que s’interrompi l’estada o se’n redueixi la durada per un dels motius següents:

• tancament de les fronteres per decisió administrativa

• tancament administratiu del càmping

• limitació dels desplaçaments a un nombre de quilòmetres per decisió administrativa que no permeti venir al càmping El càmping emetrà un val per un import corresponent a les nits no consumides, amb una validesa de 1 any.

3. Cancel·lació per part de càmping Yelloh! Village

En cas de cancel·lació per part de càmping Yelloh! Village, si no és per força major, es reemborsarà íntegrament l’import pagat per la reserva. Aquesta cancel·lació no comportarà cap mena d’indemnització per danys i perjudicis.

4. Cancel·lació per part del campista

En cas de cancel·lació causada pel campista, excepte en els casos de força major, les condicions de cancel·lació i reemborsament seran les següents:

• Cancel·lació fins a 30 (trenta) dies abans de l’inici de l’estada: El càmping es quedarà la paga i senyal del 25% de l’import de l’estada com a despeses de cancel·lació. Es retornaran els imports pagats, menys l’import de la paga i senyal. Si una part o la totalitat del pagament s’ha efectuat amb un val per un valor superior a la paga i senyal: el càmping es quedarà amb la paga i senyal del 15 % de l’import de l’estada en concepte de despeses de cancel·lació. S’emetrà un nou val no reemborsable amb una validesa de 1 any per fer servir en el càmping on s’hagi cancel·lat l’estada per l’import del val inicial menys la paga i senyal del 25 %. La resta dels imports pagats llevat del val es reemborsarà.

• Cancel·lació menys de 30 (trenta) dies abans de la vostra arribada: El càmping es quedarà íntegrament els imports pagats.

• En cas de cancel·lació per part del campista amb subscripció a la garantia de cancel·lació

Els imports pagats estan coberts per la garantia segons les condiciones generals de cancel·lació. Si el motiu no està cobert per l’assegurança de cancel·lació o si la reclamació és rebutjada per l’asseguradora, s’aplicarà les condiciones generals de venda i, en cas de cancel·lació, el cost de l’assegurança de cancel·lació es deduirà dels imports pagats.

Qualsevol petició de cancel·lació haurà de comunicar-se obligatòriament per escrit. No es tindran en compte les cancel·lacions notificades per telèfon.

 

LA VOSTRA ESTADA

1. Arribada

• Si el govern del país del càmping exigeix la presentació d’un “passaport sanitari” durant les dates de l’estada reservada, tots els participants a l’estada que estiguin subjectes a aquesta obligació, hauran de presentar un “passaport sanitari” vàlid en el moment de la seva arribada per poder accedir al càmping.

• El dia de la vostra arribada al YV Les Baleares Son Bou, us rebran a partir de les 17.00h. als allotjaments i las 10:00h. a les parcel.les.

2. Durant la vostra estada

El campista és responsable de la vigilància dels seus objectes personals (bicicletes, etc.). El càmping declina tota responsabilitat en cas d’incident fruit de la responsabilitat civil del campista. Tots els clients han de respectar les disposicions del reglament intern. Cada llogater nominal és responsable dels perjudicis causats per les persones que s’allotgen amb ell o que el visiten.

3. Sortida

• Parcel·la: el dia de la sortida indicada al contracte, la parcel·la haurà de deixar-se lliure i neta abans de les 10:00h. del matí i haureu de lliurar la targeta d'accés a la recepció.

• Allotjaments llogats: El dia de la sortida indicat al vostre contracte cal deixar l’allotjament llogat abans de les 10.00. L’allotjament serà retornat en perfecte estat de neteja. Es podrà verificar l’inventari i tot objecte trencat o deteriorat haurà de ser assumit pel client, així com qualsevol reparació necessària en cas d’haver-n’hi

• En cas que no es netegi l’allotjament abans de la sortida, es demanarà al client com a mínim 95 euros, impostos inclosos, de despeses de neteja.

• Les sortides tardanes comporten la facturació d’un dia suplementari amb la tarifa de la nit en vigor.

 

ANIMALS

No S’accepten animals .

 

IMATGE

Signant el registre d'entrada o bé acceptant les condicions de venda, segons l'article 18.1 de la Constitucion Espanyola, s'està donant permís a YV Les Balears-càmping Son Bou i als representants dels mitjans fotogràfics, vídeos i enregistraments de la seva persona i/o acompanyants i utilitzar aquest material en qualsevol forma de promoció o comunicació per complir els propòsits de l'establiment.

 

LITIGIS

Qualsevol reclamació en relació amb la no conformitat dels serveis prestats quant a les obligacions contractuals s’haurà d’indicar per escrit (correu certificat amb justificant de recepció) al gerent del càmping en qüestió o a Yelloh! Village durant els 30 dies següents al final de l’estada.

 

MEDIACIÓ

En el marc d’un litigi amb YV Les Baleares Son Bou, teniu la possibilitat de posar-vos en contacte amb YV les Baleares Son Bou de la manera següent:

• Enviament d’una carta certificada amb justificant de recepció al gerent del càmping en qüestió

• Enviament d’una còpia d’aquesta carta al servei d’atenció al client a customerservice@yellohvillage.com o per correu ordinari a YELLOH ! VILLAGE – BP68 – 7 Chemin du Môle – 30220 AIGUES MORTES, FRANÇA Si la resposta no us convenç, podeu recórrer a la Comissió de Mediació CM2C després d’un mes des de l’enviament d’aquests correus convencionals o electrònics. Podeu obrir un cas en línia a ec.europa.eu o per correu: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 PARIS - FRANCE

 

RESPONSABILITAT DE YV LES BALEARES SON BOU

CÀMPING SON BOU (TURISJOVE) Tracta les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació comercial i es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les vostres dades seran comunicades a la cadena de càmpings YELLOH VILLAGE per poder oferir-vos informació sobre altres càmpings del grup. No se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a TURISJOVEN, S.L estem tractant les vostres dades personals i teniu dret a accedir, rectificar, limitar el tractament o sol·licitar-ne la portabilitat o supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Té igualment dret a presentar una reclamació davant de l'agència Espanyola De proteccio de dades. En tot cas s'aplicarà el que disposa l'RGPD.

 

 

Compartir

Turisjoven S.L. | B07757537 | Ctra. Sant Jaume Km. 3,5 (Aptdo. 85) | 07730 Alaior (Menorca) | Illes Balears | Spain

Aquesta web és propietat de Turisjoven S.L., amb direcció Ctra. Sant Jaume Km. 3,5 (Aptdo. 85) | 07730 Alaior (Menorca) | Illes Balears | Spain i NIF B07757537.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.campingsonbou.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.campingsonbou.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.campingsonbou.com és propietat de Turisjoven S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Turisjoven S.L. que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Turisjoven S.L.. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Turisjoven S.L. tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.