Coneix les nostres mesures d'higiene i seguretat. Info COVID-19

Condiciones Generales de Venta

Condicions generals de venda

Per poder gaudir dels serveis oferts per Yelloh! Village, us preguem que llegiu atentament les següents condicions generals. Aquestes condicions regeixen les vendes d’estades i s’apliquen un cop es fa la comanda. El fet de reservar una estada comporta l’acceptació total de les condicions generals.


CONDICIONS DE RESERVA


La reserva es fa efectiva exclusivament amb l’acord del càmping, després d’haver rebut la paga i senyal i després d’haver rebut ja sigui el contracte de reserva emplenat i signat, ja sigui l’acceptació de les condicions generals de venda en reservar en línia.


Les reserves només vinculen Yelloh! Village en el cas que Yelloh! Village les accepti, fet que Yelloh!
Village és lliure de fer o rebutjar, en funció de la disponibilitat i, de manera general, de totes les
circumstàncies que puguin impedir l’execució de la reserva feta.

Yelloh! Village proposa estades familiars, en el sentit tradicional, i els seus allotjaments s’han concebut especialment per aquesta finalitat. Yelloh! Village es reserva el dret de rebutjar  qualsevol reserva contrària a aquest principi o que el pugui distorsionar.


La reserva d’una parcel·la de càmping o d’un lloguer es fa a títol estrictament personal. En cap cas,
es permet rellogar-la o cedir la reserva sense el consentiment previ del càmping. • Els menors han
d’anar acompanyats dels seus pares o dels seus tutors legals.


Parcel·la de càmping
La tarifa bàsica inclou la parcel·la per la tenda, la caravana o el camping car per 1 o 2 persones, l’accés als banys i a les infraestructures de l’establiment.


Lloguer
Els allotjaments en lloguer estan equipats. La tarifa bàsica és de 2 a 8 places en funció del tipus de
lloguer i del càmping.
Els càmpings Yelloh! Village es reserven el dret de negar l’accés al càmping als grups o a les famílies que es presentin amb un nombre d’hostes superior al de la capacitat de l’allotjament llogat.


Despeses de reserva
Yelloh! Village assumeix les despeses de reserva dels lloguers i de les parcel·les soles.


Reserves de grups
Totes les reserves de més de 4 allotjaments fetes per la mateixa persona física o per persones físiques diferents però que es coneixen, que viatgen juntes i amb les mateixes motivacions, i durant les mateixes dates al mateix Yelloh! Village es consideren de grup.
Els allotjaments proposats al lloc web comercial Yelloh! Village s’adrecen exclusivament a clients
individuals. Per les reserves de grup, cal posar-se en contacte obligatòriament amb el Yelloh! Village desitjat per telèfon, correu electrònic o des del nostre apartat de contacte. El càmping Yelloh! Village contactat es reserva el dret d’estudiar la petició de reserva abans d’acceptar-la o de rebutjar-la.


TARIFES I IMPOST TURÍSTIC
• Els preus indicats són vàlids per la temporada indicada. Corresponen a una nit i es mostren en euros, IVA inclòs.
• L’import de la taxa turística varia en funció del municipi.

CONDICIONS DE PAGAMENT
• Per les reserves fetes amb més de 30 dies d’antelació abans de l’inici de l’estada, cal una paga i senyal equivalent al 25 % del preu dels serveis reservats en el moment de la reserva al càmping. L’import restant s’ha de pagar amb un termini màxim de 30 dies abans de l’inici de l’estada al càmping.
• Les reserves fetes amb menys de 30 dies d’antelació a la data d’inici de l’estada comporten el
pagament íntegre al moment de reservar al càmping.


CANCEL·LACIONS I MODIFICACIONS
 

1. Modificació de la vostra reserva
El Client pot sol·licitar la modificació de la seva estada al mateix càmping (de dates i de tipus d’allotjament) per escrit al propi càmping (correu convencional o electrònic) en la mesura de la disponibilitat i de les possibilitats. No s’accepten els aplaçaments per la temporada següent. Si no hi ha canvis, el client haurà de gaudir de la seva estada en funció de les condicions inicials de reserva i la podrà cancel·lar d’acord amb les condicions de l’assegurança de cancel·lació.
• Totes les peticions d’ampliació de la durada de l’estada es faran en funció de la disponibilitat i segons les tarifes en vigor.
• Totes les peticions de disminució de la durada de l’estada es consideraran com una cancel·lació parcial i quedaran sotmeses a les modalitats de cancel·lació i d’interrupció de l’estada.

2. Serveis no gaudits
Totes les estades interrompudes o reduïdes (per arribada tardana o sortida anticipada) per la vostra banda no tindran dret a reemborsament.

3. Cancel·lació per part de Yelloh! Village
En cas de cancel·lació per part de Yelloh! Village, si no és per força major, es reemborsarà l’estada íntegrament. Aquesta cancel·lació no comportarà cap mena d’indemnització per danys i perjudicis.

4. Cancel·lació per part del campista
Les despeses de cancel·lació poden ser cobertes per les garanties de cancel·lació proposades pel càmping. No es farà cap reemborsament si no s’ha subscrit alguna garantia o assegurança de cancel·lació.

LA VOSTRA ESTADA

1. Arribada
• En funció dels càmpings i dels períodes, el dia d’arribada pot variar. (Cal que consulteu les condicions particulars de cada càmping).
• Allotjaments llogats: El dia de la vostra arribada al Yelloh! Village, us rebran a partir de les 17.00. Quan se us entreguin les claus, us demanaran un dipòsit.

2. Durant la vostra estada
El campista ha d’assegurar-se. El campista és responsable de la vigilància dels seus objectes personals (bicicletes, etc.). El càmping declina tota responsabilitat en cas d’incident fruit de la responsabilitat civil del campista.
Tots els clients han de respectar les disposicions del reglament intern. Cada llogater nominal és responsable dels perjudicis causats per les persones que s’allotgen amb ell o que el visiten.

3. Sortida
• Allotjaments llogats: El dia de la sortida indicat al vostre contracte cal deixar l’allotjament llogat abans de les 10.00. L’allotjament serà retornat en perfecte estat de neteja. Es podrà verificar l’inventari i tot objecte trencat o deteriorat haurà de ser assumit pel client, així com qualsevol reparació necessària en cas d’haver-n’hi. Es retornarà el dipòsit al final de l’estada restant-hi les deduccions fetes amb les factures justificatives en cas de desperfectes detectats durant la inspecció a la sortida. La retenció del dipòsit no exclou qualsevol indemnització suplementària en el cas que les despeses siguin superiors a l’import del mateix.
• Allotjaments llogats: En cas que no es netegi l’allotjament abans de la sortida, es demanarà al client
com a mínim 70 euros, impostos inclosos, de despeses de neteja.
• Les sortides tardanes comporten la facturació d’un dia suplementari amb la tarifa de la nit en vigor.

ANIMALS
NO S'ADMETEN.

IMATGE
Autoritzeu Yelloh! Village i a tota persona que Yelloh! Village designi per actuar en nom seu a fotografiar-vos, enregistrar-vos o filmar-vos durant la vostra estada al Yelloh! Village i a fer l’explotació de les imatges derivades, així com dels audios, els vídeos i els enregistraments en qualsevol suport (especialment als llocs i pàgines web de Yelloh! Village, com el seu Facebook, als suports de presentació i de promoció de Yelloh! Village i a les guies de viatge o turístiques). Aquesta autorització és vàlida tant per a vós com per a les persones allotjades amb vós. El seu únic objectiu és garantir la promoció i l’animació dels establiments i de la xarxa Yelloh! Village i no podrà en cap cas perjudicar la vostra reputació. El consentiment d’aquesta autorització és a títol gratuït, per a tots els països i per una durada de 5 anys.


LITIGIS
Qualsevol reclamació en relació amb la no conformitat dels serveis prestats quant a les obligacions
contractuals s’haurà d’indicar per escrit (correu certificat amb justificant de recepció) al gerent del
càmping en qüestió o a Yelloh! Village durant els 30 dies següents al final de l’estada.

MEDIACIÓ
En el marc d’un litigi amb un dels establiments del nostre grup, teniu la possibilitat de posar-vos en
contacte de la manera següent:
- Enviament d’una carta certificada amb justificant de recepció al gerent del càmping en qüestió
- Enviament d’una còpia d’aquesta carta al servei d’atenció al client a customerservice@yellohvillage.com o per correu ordinari a YELLOH ! VILLAGE – BP68 – 7 Chemin du Môle – 30220 AIGUES MORTES, FRANÇA
Si la resposta no us convenç, podeu recórrer a la Comissió de Mediació Medicys després d’un mes
des de l’enviament d’aquests correus convencionals o electrònics. Podeu obrir un cas en línia a
www.medicys.fr o per correu: MEDICYS – 73, Boulevard de Clichy – 75009 PARíS - FRANÇA


RESPONSABILITAT DE YELLOH! VILLAGE
El client accepta expressament que Yelloh! Village no podrà considerar-se responsable per la
comunicació dels seus col·laboradors o de tercers de dades incorrectes que podrien figurar al
prospecte o al lloc web de Yelloh! Village en relació amb les instal·lacions i, especialment, amb les fotos de presentació, les qualificacions, les activitats, les opcions de lleure, els serveis i les dates de
funcionament. Totes les fotos i els textos utilitzats al prospecte o al lloc web de Yelloh! Village no són contractuals. Només tenen un caràcter indicatiu. És possible que algunes activitats i instal·lacions propostes pels càmpings Yelloh! Village i indicades a les descripcions del prospecte se suprimeixin, especialment per motius climatològics o en cas de força major com defineixin els tribunals francesos.

INFORMÀTICA I LLIBERTAT
Les dades que ens comuniqueu en fer la vostra comanda no es transmetran a cap tercer. Aquestes
dades són considerades per part de Yelloh! Village com confidencials. S’utilitzaran exclusivament per
part dels serveis interns de Yelloh! Village, per al tractament de la vostra comanda i per reforçar i
personalitzar la comunicació i l’oferta de serveis reservats als clients de Yelloh! Village en funció dels
vostres interessos. D’acord amb la llei informàtica i de llibertats de la legislació francesa del 6 de gener de 1978, teniu dret a accedir, rectificar i oposar-vos a les vostres dades personals. Per exercir aquest dret, només cal que ens feu arribar la vostra petició a l’adreça següent, bo i indicant el vostre nom, cognoms i adreça:
Yelloh! Village
BP 68
F - 30220 Aigues-Mortes, França
Núm. de registre: 432 366 839 00038
Inscrita al registre d’operadors de viatges i d’estades amb número IM030110015

 

Compartir

Turisjoven S.L. | B07757537 | Ctra. Sant Jaume Km. 3,5 (Aptdo. 85) | 07730 Alaior (Menorca) | Illes Balears | Spain

Aquesta web és propietat de Turisjoven S.L., amb direcció Ctra. Sant Jaume Km. 3,5 (Aptdo. 85) | 07730 Alaior (Menorca) | Illes Balears | Spain i NIF B07757537.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.campingsonbou.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.campingsonbou.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.campingsonbou.com és propietat de Turisjoven S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Turisjoven S.L. que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Turisjoven S.L.. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Turisjoven S.L. tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.